Lauko biuras, įgyvendindamas projektą „AUGU“, kuris finansuojamas Mažeikių rajono savivaldybės, vykdė miesto ir rajono gyventojų apklausą dėl regione egzistuojančių aplinkosaugos problemų. Viena iš daugiausiai dėmesio sulaukusių temų buvo „Nesurinkti šunų ekskrementai“.

Mažeikių ne pelno organizacijai Lauko biuras teko pabendrauti su įvairias žmonėmis ir įstaigų atstovais, kurie patikino, jog problema išties yra opi ir reikalauja papildomo dėmesio. Pastebime, kad nusižengimų ypatingai pasimato pavasarį, kada nutirpsta sniegas, o tai jau „ne už klanų“ ir vėl.

Prisipažinsime, nemažai mūsų organizacijos narių irgi augina šunis ir su jais vaikščioja po Mažeikius, tada šiek tiek pasidalinsime ir savo patirtimi. Bene labiausiai pikta darosi, kada pats renki savo šuns bioproduktą ir netyčia įmini į kito specialiai paliktą! Visgi per metų metus darytus stebėjimus galime išskirti tam tikrus tipus tų, kurie nesulenkia nugaros (gal turi kuo papildyti?):

VĄKS
Bet mama ir tėtis nesakė, kad reikia surinkti..

PUPŲ DĖDĖ
Ai čia tik mažas šuniukas ir maži žirniukai – nesiskaito, net surinkti nereikia, nes ryt jau nieko nebeliks..

UŽUOMARŠA
Oi, pamiršau maišiuką namie .. Oi, pamiršau, kad jis kišenėje .. Oi, man dzin ..

BOTANIKAS
Tai juk vasara, tuoj mikrobai sulėks ir po dienos išnyks, juk reikia rūpintis gamta ..

PASIMATYMS
Negi dabar rinksiu kai šalia stovi mano galbūt kažkada ateityje viso gyvenimo meilė?!

TAI REIKIA AR NEREIKIA RINKTI?!

Vienareikšmiškai REIKIA!
– Šunys mėgsta (fuj) valgyti💩 ir vos joms atsiradus ten ima veisti parazitai, todėl šuo gali pasigauti sunkų negalavimą – pasirūpink savo augintinio sveikata.
– Tai nemalonu, nes niekam nepatinka aplink tvyranti smarvė.
– Turėjai noro auginti geriausią savo draugą, tai turėk drąsos ir juo pasirūpinti.
– Kam malonu įminti į šviežią ar pašvinkusį 💩?
– Pagailėk žolę pjaunančius ar lapus griebiančius žmones – 💩 terlionės tikrai nemalonu.
– Nesurinkai? Pažeidei taisykles!

NEŽINOJIMAS NEATLEIDŽIA NUO ATSAKOMYBĖS

Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai, kurie laiko naminius gyvūnus, privalo laikytis jiems skirtomis taisyklėmis. Apie tai labai aiškiai kalba toks dokumentas Gyvūnų laikymo Savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. A1-1735“. Su juo galima susipažinti čia: NUORODA

Iš savo pusės paminėsime tik kelis akcentus, kurie tinkamai atsako į klausimą dėl ekskrementų:

10.3. papunktis sako: <..> Gyvūnui priteršus viešojoje vietoje, dviejų butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose ar kito asmens žemės valdoje, gyvūno laikytojas nedelsdamas turi surinkti gyvūnų ekskrementus ar kitus gyvūno paliktus teršalus, todėl vesdamas, vedžiodamas ar būdamas su gyvūnu viešose vietose, kitam asmeniui priklausančiose žemės valdose, turi turėti reikiamas priemones (maišelius, semtuvus ar kitas tinkamas priemones) ekskrementams surinkti;
– 12.2. papunktis draudžia: gyvūnus vedžioti kapinėse, švietimo ir sveikatos apsaugos įstaigų teritorijose, žaidimo ir sporto aikštelėse, stadionuose, pliažuose.Vedžioti gyvūnus arba leisti jų vedžiojamiems gyvūnams eiti į vaikų žaidimo aikšteles,gėlynus, alpiniariumus ir dekoratyviniais augalais apsodintus plotus.Draudžiama gyvūnus vestis ir neštis į valstybines institucijas, prekybos ir paslaugų įstaigas;
12.8. papunktis draudžia: gyvūnų priežiūrai semti smėlį iš vaikų žaidimo dėžių ar dėžių su smėliu, skirtų barstyti šaligatvius žiemą, tvarkyti kapines, gesinti gaisrus, pilti į šias dėžes smėlį su gyvūnų ekskrementais;
57. punktas sako: Gyvūnų laikytojai vesdami, vedžiodami, važnyčiodami arba būdami su gyvūnais viešoje vietoje, kitam asmeniui priklausančioje žemės valdoje, turi turėti reikiamas priemones (maišelius, semtuvus ar kitas tinkamas priemones) ekskrementams surinkti;
59. punktas sako: <..>Asmenys, gyvūnų vedžiojimo aikštelėse vedžiojantys šunis, turi surinkti jų šunų ekskrementus ir kitus teršalus;
67. punktas sako: Asmenys, pažeidę gyvūnų gerovės ir apsaugos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kalbantis su Mažeikių seniūnijos atstovais buvo pastebėta, kad ekskrementų negalima mesti ir į viešo naudojimo šiukšliadėžes, kurios yra šalia suoliukų ar pavieniui, nes jos nėra tam skirtos (juolab dvokia šalia sėdintiems). Juos galima šalinti į bendrų atliekų konteinerius arba specialiai tam skirtas (raudonos spalvos) dėžes. Specialių ekskrementų surinkimo dėžių Mažeikiuose yra vir 20 ir jų nepakanka, tą pripažino ir seniūnijos darbuotojai, tačiau ateityje jų atsiras daugiau. Didžiausia problema, jog Mažeikiškiai į juos meta ir paprastas šiukšles, taip pat jas ir laužo, todėl tenka ieškoti papildomų lėšų joms remontuoti. Kitamet Lauko biuras padės sužymėti visas jas į bendrai matomą žemėlapį ir taip parisidėsime prie geresnės mūsų aplinkos priežiūros (tai pažadėjome darbuotojams ir sutiktiems žmonėms).

Projektas „AUGU“:
Finansuoja Mažeikių rajono savivaldybė
Įgyvendina Lauko biuras
Kalba Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras