Lauko biuras – savo aplinką mylinčių žmonių bendruomenė, Mažeikių rajono ne pelno organizacija.

Neformaliai savo veiklą pradėjome dar 2015 metais kaip jaunų žmonių grupė, kuriai labai brangūs Mažeikiai ir gyvenimas čia. Tuo metu organizavome įvairius renginius ir siekėme artimiau susipažinti su savo bendraminčiais mieste ir rajone.

Laikui bėgant mūsų veiklos peraugo į tarptautinį lygmenį ir 2020 metais nutarėm, kad reikia oficialiai įregistruoti juridinį asmenį Lauko biuro asociaciją.

Šiuo metu organizacijoje visi esame savanoriai ir savo laisvą laiką skiriame asmeniniam tobulėjimui, draugiškų veiklų organizavimui bei saugesnės aplinkos kūrimui.

 

 

„Aktyvus ir tvarus laisvalaikis Mažeikiuose!“
Lauko biuras

Veiklos sritys:
– Tvarios aplinkos kūrimas ir palaikymas (aplinkosauga, socialinė atsakomybė, inovacijos, urbanistika);
– Patyriminis mokymasis („learning by doing“, ypatingai gamtoje);
– Pažintinės kelionės ir pramoginiai renginiai (organizuoti ne tik sau, bet ir kitiems).

Pagrindinė veiklos auditorija: Mažeikių r. bendruomenė ir jos grupės (organizuotos ir neorganizuotos)

Veiklos teritorija:
– Mažeikių raj. savivaldybė (pagrindinė auditorija);
– Lietuva (vyriausybinis ir nevyriausybinis sektoriai);
– Užsienis (vyriausybinis ir nevyriausybinis sektoriai).

Mūsų veiklai ypatingai svarbios temos

Tvarumas

1987 m. Jungtinių Tautų Brundtlando komisija apibrėžė tvarumą kaip „dabartinių poreikių tenkinimą nepažeidžiant, ateities kartų galimybės tenkinti savo poreikius“.

Mums tvarumas asocijuojasi su atsakingu kūrimu bei vartojimu. Siekiame, kad mūsų veikla skatintų meilę gamtai, norą investuoti į žaliąsias technologijas, siekį gyventi švariau ir sveikiau. Ypatingą dėmesį skiriame sąmoningam vartojimui bei žmogaus emocinei sveikatai ir produktyviam tarpusavio santykiu kūrimui.

 

Europos Žaliasis kursas

Visos 27 ES valstybės narės įsipareigojo pasiekti, kad iki 2050 m. ES taptų pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Tam reikia iki 2030 m. išmetamų teršalų kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m. Europos Žaliasis kursas savyje neša daug politinių iniciatyvų, kurios apima labai įvairias sritis (švietimą, pramonę, žemės ūkį, energetiką…). Plačiau apie tai gali susipažinti Europos Komisijos puslapyje NUORODA